Административно право

Игри

Информация за страница Административно право

   Правото е наука, която се дели на много на брой области и сфери. Всяка една от тях може да се използва от тези, които имат нужда от адвокатски услуги. В сферата например на административно право се разглеждат нарушения и извършени нередности, които имат преди всичко административен характер. Това могат да са различни по вид документи, формуляри и всякакви други, с каквито хората от страната и света се сблъскват всеки ден. Преди всичко имащите нужда от съвети и консултации в това направление на правото, трябва да потърсят помощта на адвокати експерти. Като най-голям град и столица на страната, София предоставя много такива възможности. Една от известните отдавна кантора е тази на адвокати Марковски, която се занимава с всички видове правни услуги. Ето защо при нея могат да отидат всички, които искат да заведат дело от типа административно или пък да обжалват издадено им постановление. При всеки един от тези два случая клиентите могат да се надяват на успех.

   По принцип административно право служи като регулаторен орган за определянето на обществените отношения в областта на администрацията. Що се отнася до издаваните на частни или физически лица наказания, много популярни са общественото порицание и плащането на определен вид глоба. Това е нещо обичайно в нашето ежедневие – достатъчно е да се посочи примерът с превишена скорост на пътя или пътуване по нередовен начин в градския транспорт. Друг вид наказание от типа административно имаме в случаите, когато на лицето се отнемат правата и правомощията да практикува дадена дейност или професия. Трудно е да се определи с точност каква е продължителността на срока на забраната – това до голяма степен зависи от извършеното нарушение. Както винаги в областта на правните науки, издаденото нарушение срещу дадено лице не означава непременно, че то ще бъде осъдено, още повече, че понякога липсват убедителни доказателства. При това положение на засегнатите не остава нищо друго, освен да поискат обжалване пред съответните инстанции. Често пъти това е районният съд на региона, на територията на който е извършено административното нарушение. Възможно е да се прибегне и до услугите на Софийски районен съд, който разглежда и извършени в чужбина дела. Тогава обжалването трябва да стане в срок от седем дни след връчване на постановлението.

    В сферата на административно право като във всяка друга, всеки ден се разглеждат много на брой дела, постановления, документи и пр. В тях се съдържат текстове или клаузи, които могат да послужат на клиентите. Наемайки добри и професионални адвокати, те си осигуряват на първо време разясняването на важни неща и аспекти, които трябва да се знаят преди хода на делото. Не на последно по важност място стои въпросът със спечелването на въпросното дело. По принцип наказанията на виновните лица са от административен тип и точно по такъв път се осъществяват. Въпреки че в голяма част от случаите виновните почти винаги се наказват справедливо, не е изключено да има и такива дела, които не са основателно заведени. Тогава един опитен и добър административен правист би могъл да намери изход за своя клиент и да му спести неприятностите, произтичащи от наказанието.

Етикети:   Наказателно право
eXTReMe Tracker